کلینیک‌ها و درمانگاه‌های دامپزشکی در مکان‌های پرتردد و نزدیک مراکز مذهبی نباشد

Print pagePDF pageEmail page

«مجتبی ملکی» افزود: به دامپزشکی گفته شده که کلینیک‌هایی در خارج از شهر برای درمان بيماری‌های حیوانات خانگی داير كند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.