خراسان رضوی؛ از میهمانی ناخوانده آنفلوآنزای فوق حادپرندگان تا میزبانی استان از ریاست سازمان دامپزشکی کشور

Print pagePDF pageEmail page

خراسان رضوی؛ از میهمانی ناخوانده آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

 

 تا میزبانی استان از ریاست سازمان دامپزشکی کشور

 

 

واژه های کلیدی: خلج، استاندار، دامپزشکی، آنفلوآنزا، مهمان، میزبان

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.