معرفی کتاب-منبع درسی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در سرزمین سبز

با سلام

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی مدیریت جهانگردی -دانشگاه علمی کاربردی هتل مجلل درویشی توس

منبع درس اوقات فراغت :

سرزمین سبز

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.