معرفی منبع(کتاب) درس نقشه خوانی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در سرزمین سبز

با سلام

منبع مورد استفاده جهت درس نقشه خوانی دانشجویان کاردانی جهانگردی//دانشگاه علمی کاربردی هتل مجلل درویشی توس

کتاب “نقشه خوانی و GPS در گردشگری”

 

بر روی تصاویر کلیک کنید

فهرست مطالب :

فصل 1: ویژگی های کره زمین

فصل 2: طبقه بندی نقشه ها

فصل 3: اطلاعات حاشیه ای- علایم قراردادی و نشانه رنگ ها

فصل 4: عوارض زمین(پستی و بلندی های سطح زمین)

فصل 5: مقیاس نقشه

فصل 6: تعیین موقعیت نقاط

فصل 7: جهت ها و امتداد ها

فصل 8: جهت یابی/سمت یابی

فصل 9: قطب نما و کاربرد آن

فصل 10: سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای جهانی

فصل 11: واژه نامه انگلیسی به فارسی و تبدیل واحد های اندازه گیری

فصل 12: پیوست نقشه های مخلف

فصل 13: نمونه سوالات تستی و تشریحی

فصل 14: مشخصات برخی از انواع GPS دستی

سرزمین سبز

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.