فروش بدون نسخه 50 تا 60 درصد داروهای دامی و 90 درصد دارو‌های طیور در داروخانه‌های دامپزشکی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر کامیار محمدزاده» افزود: با توجه به اینکه میزان تولیدات این داروها در بخش دام و طیور چندین برابر بیش از نیاز داخلی کشور است، در نتیجه رقابت به هر شکلی که شده برای فروش این داروها افزایش می‌یابد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.