جزئیات خروج موفقیت‌آمیز بیش از ۸۰۰ قطعه سنگ ادراری از مثانه یک قلاده سگ (+تصاویر)

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر مسعود شخص نیایی» مدیر این کلینیک دامپزشکی در مهرشهر کرج اظهار داشت: در معاینه بالینی و هنگام لمس، مثانه مانند یک بالشتک شنی، مملو از شن‌ریزه و سنگ بود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.