پیام های هاری

Print pagePDF pageEmail page

پیام های هاری سرویس رادیوی همگانی

نسخه اصل با اجازه بخش اپیدمیولوژی، خدمات دامپزشکی، دپارتمان کائو-زولو توسعه روستایی و کشاورزی، آفریقای جنوبی

تغییر داده شده به منظور گسترش بیشتر از طریق بنیاد “همکاری جهانی برای مهار هاری” ، بازبینی توسط دکتر ماریپی دیاز[1]

این رشته پیام های کوتاه سرویس رادیوی همگانی برای افزایش آگاهی نسبت بیماری هاری در منطقه ی شما، قابل استفاده می باشد.

لطفا هرگونه بازخورد و نظر، و پیشنهادی را به آدرس زیر بفرستید:

info@ojaghia.com

    1- هاری و رفتار سگ

     2-پیشگیری از هاری- روز جهانی هاری

     3-پیشگیری از هاری- عمومی

     4-هاری- کلی(خیلی کوتاه)

     5-هاری و مسئولیت صاحب حیوان خانگی(پیام 1)

     6-هاری و مسئولیت صاحب حیوان خانگی(پیام 2)

     7-نشانه های هاری

    8-پرهیز از گزش سگ

    9-خوراک دادن به سگ تان

   10-عقیم سازی سگ تان

    11-پیشگیری ز سایر بیماریهای سگ

    12-دیستمپر سگها

   13-جرب

   14-پارواویروس سگ

   15-کرم های دستگاه گوارش

   16- تومورهای تناسلی مسری[2]

[1] – Dr Maripi Diaz

[2] – Transmissible Venereal Tumours; T.V.T

پیام اصلی- هاری بیماری است ویروسی که در یک منطقه اتفاق می افتد و انسان و حیوانات را می کشد. این بیماری اغلب به وسیله گزش توسط سگ گسترش می یابد، که چنانچه فوراً درمان نشود به مرگ وحشتناک قربانی منجر می شود، زیرا پس از بروز اولین نشانه بیماری، قابل پیشگیری نخواهد بود.

به منظور پیشگیری از هاری:

الف: سگ ها را علیه هاری واکسینه کنید. منظقاً و به این دلیل که سگهای تندرست و سالم ایمنی بهتری به دست می آورند، [چنانچه 70 درصد جمعیت سگهای سالم منطقه واکسینه شوند، بیماری ناپدید می شود.] (البته جمله آخِر درصورت اجباری بودن واکسیناسیون سگها علیه هاری، اضافه شود)

  • در صورت گزیده شدن توسط هر حیوانی باید:

    • بی درنگ زخم به مدت 15 دقیقه زخم را با صابون و آب جاری بشویید.
    • ماده ضدعفونی روی زخم قراردهید.
    • برای اقدامات و توصیه های دقیقتر و کاملتر فوراً به درمانگاه یا بیمارستان مراجعه کنید.

 

پیام های جنبی

رفتار(اجتماعی)

دانستن این نکته اهمیت دارد که رفتار سگ به این که چطوراز بدو تولد تا 16 هفتگی، برای روابط  با انسانها و سایر حیوانات اهلی تربیت شده است، بستگی مستقیم دارد.

  • اگر از بدو تولد، با سگ خود مهربان باشید، متقابلاً اینگونه رفتار خواهد کرد. در این صورت به شما اجازه خواهد داد تا به هنگام واکسیناسیون کار را به خوبی انجام دهید. به نحوی که نگهداری حیوان برای شما و خودش ساده تر و کم تنش تر خواهد بود.
  • چنانچه با توله ی جدید ارتباط برقرار کرده، دقیقاً آموزش ببیند تا با مردم و سایر حیوانات اهلی رفتار کند، از او سگی فوق العاده عمل می آورید که برای اقدامات درمانی و پیشگیری و واکسیناسیون همکاری بسیار خوبی خواهد داشت.

مسبب رفتار منفی(رفتاری ناپسند) ما هستیم، نه سگ. رفتار پسندیده و لذت بخش محصول تربیت خوب و شرایط مناسبی است که حیوان در  ابتدای زندگی داشته است.

ادامه دارد….

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.