رئیس سازمان دامپزشکی: ذبح دام خارج از کشتارگاه‌ها مشکل بهداشتی و شرعی دارد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

صفحه اصلی استان خراسان رضوی
دامپزشکی و خانواده

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.