ضرورت شناسایی حلقه مفقوده استراتژی‌های مبارزه با آنفلوانزا/ آماده همکاری کامل با مسئولین و ارائه تجارب در زمینه کنترل آنفلوانزا هستیم

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر حسن نیلی احمدآبادی» افزود: ما بیش از 20 سال در ایران و انگلیس و در حتی برخی نقاط دیگر دنیا بر روی این ویروس کار کرده‌ایم و علاقه مند هستیم این تجارب را در اختیار کشور بگذاریم …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.