فارغ‌التحصیلان دامپزشکی امیدی به آینده شغلی ندارند / نظام آموزشی دامپزشکی باید مورد بازنگری قرار گیرد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر حمیدرضا توکلی» افزود: ضروری است تا یک بازنگری کلی در میزان و تعداد رشته‌های دانشگاهی در نظام آموزشی کل کشور صورت گیرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.