گزارش ویژه حکیم مهر درباره مشکلات سایر رده‌های دامپزشکی: فراموش‌شدگان! (بخش اول)

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
قانون هیچ جایگاهی برای سایر رده‌های دامپزشکی مشخص نکرده است/ نمی‌توانیم منکر درمان غیرمجاز توسط سایر رده‌ها باشیم، ولی باید ریشه‌یابی شود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.