تلفات آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان به ۱۷ میلیون قطعه رسید/ تنها دو استان سمنان و خراسان رضوی درگیر نشده‌اند

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر ناصر نبی‌پور» افزود: ۶۰ تن تخم مرغ وارد کشور شده است/ واردات تخم مرغ ترک به ایران، باعث افزایش قیمت این محصول در ترکیه شده است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.