سازمان دامپزشکی اعتباری برای معدوم‌سازی مرغ‌های آلوده ندارد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر سید فرزاد طلاکش» افزود: اگر نگرش فعلی دولت برای مقابله با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان همچنان ادامه پیدا کند، به طور حتم کاری جز حذف مرغ‌های تخم‌گذار نخواهیم داشت …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.