با اقدامات انجام شده، سال آینده چیزی به عنوان انفجار بیماری آنفلوانزا نخواهیم داشت

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علی‌صفر ماکنعلی» افزود: از حدود ۱۴ میلیون قطعه مرغی که بدلیل آنفلوانزای پرندگان، از چرخه تولید حذف شده است، تقریباً ۱۰ میلیون قطعه آن جایگزین شده است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.