آخرین وضعیت نتایج نهایی آزمون استخدامی سازمان دامپزشکی کشور

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«مهندس محمدحسین زارع» اظهار داشت: سازمان دامپزشکی هفته گذشته نمره‌های مصاحبه و مقالات را به سازمان سنجش اعلام کرده‌ است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.