موضع ستاد مقابله با بحران صنعت طیور کشور درخصوص واکسیناسیون هدفمند گله‌های طیور علیه آنفلوانزای فوق حاد پرندگان چیست؟

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«مصطفی سیدمصطفوی» رئیس ستاد مقابله با بحران صنعت طیور کشور، طی نامه‌ای به معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس ستاد پیشگیری از آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، از این تصمیم ابراز نگرانی کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.