کشتارگاه دام اهواز مجهز به دستگاه سونوگرافی شد/ سونوگرافی دام‌ها پیش از کشتار

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.