حرفه دامپزشکی در جایگاه واقعی خود قرار ندارد/ مثبت‌اندیشی و تفکر جمعی لازمه حل مشکلات است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علیرضا رفیعی‌پور» افزود: مشکلات مربوط به امروز و دیروز نیست و طی دهه‌های مختلف به شکل‌های متفاوتی مشاهده شده است و یک‌شبه هم قابل حل نیست …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.