آنفلوآنزا آمد، ایران را در هم کوبید ولی همچنان جزایر تخصصی حرفه دامپزشکی و دامپروری در حال دوئل هستند!

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
مطابق با نص صریح قانون، سازمان دامپزشکی کشور مسئول مستقیم کنترل و مبارزه با بیماری‌های دامی در کشور است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.