جوابیه قاطع اداره کل دامپزشکی استان ایلام به گزارش سخیف تابناک ایلام (+توضیح تابناک)

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
در پی انتشار گزارشی در تابناک ایلام که در آن کارکنان خدوم و شریف دامپزشکی متهم به دریافت رشوه شده بودند، اداره کل دامپزشکی استان ایلام در اقدامی شایسته جوابیه‌ای منتشر کرد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.