سازمان دامپزشکی پرندگان محلی و مهاجر را رها کرده و آماری از بیماری‌های آنها ندارد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر سید فرزاد طلاکش» افزود: متاسفانه از ابتدای سال 96 تا کنون حدود 18 میلیون و پانصد هزار قطعه مرغ به دلیل بیماری آنفلوانزای پرندگان معدوم شده است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.