اقتدار و حاکمیت سازمان دامپزشکی کشور مورد هدف قرار گرفته است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
در پی اظهارات اخیر «حسین مرادی» رئیس انجمن کشتارگاه‌های دام سراسر کشور، «دکتر محمدرضا صفری» طی نامه‌ای به رئیس سازمان دامپزشکی کشور، خواستار اقدام قاطع و سریع این سازمان در برابر این اظهارات شد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.