وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا به دنبال سازندگان واکسن تب برفکی

Print pagePDF pageEmail page

CowMenuImage_Home

   وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا و بخش خدمات بازرسی بهداشت گیاهان و حیوانات اطلاعیه ای را در خصوص واکسن تب برفکی؛ به عنوان بخشی از ابتکار عمل در آمادگی برای تب برفکی منتشر کرد. تب برفکی به عنوان بیماری ای خارجی و درعین حال بومی مناطقی همچون آفریقا، آسیا، آمریکای جنوبی و خاور میانه محسوب می شود که حیوانات زوج سَم شامل خوک، گاو و گوسفندان را درگیر می نماید. این بیماری به ندرت انسان و امنیت غذایی اش را متأثر می سازد، لیکن رخدادی از تب برفکی در آمریکای شمالی که فعلاً پاک شده است، تأثیر منفی بر صادرات گوشت و فروش  گوشت داخلی، برجای گذاشته است.

The U.S. Department of Agriculture’s Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) published a notice seeking sources for Foot-and-Mouth Disease (FMD) vaccine as part of its FMD preparedness initiative. FMD, a foreign animal disease endemic in Africa, Asia, South America and the Middle East, can affect all cloven-hoofed animals, including pigs, cattle and sheep. FMD rarely infects humans and isn’t a food safety issue, but an outbreak in North America, which currently is free of it, could negatively affect meat exports and domestic meat sales.

 

The National Pork Producers Council in February urged lawmakers and the Obama administration to make dealing with an outbreak a priority. “Improving preparedness for an FMD outbreak through development of an adequate vaccine bank must be a priority,” testified NPPC[1] immediate past president Dr. Howard Hill, a veterinarian and pork producer from Cambridge, Iowa, before a subcommittee of the House Committee on Agriculture. According to USDA, the goal of the request for information is to identify vaccine manufacturers that can supply the types of FMD vaccine needed, in the amounts needed and in the appropriate timeframe. The information provided by the manufacturers will help APHIS make decisions on how to increase FMD preparedness.

            در فوریه(بهمن ماه 1394) سال جاری میلادی، شورای ملی پرورش دهندگان خوک از قانونگذاران و دولت اوباما خواستند تا با هدف برخورد با هر رخدادی از بیماری اولویتی را به این امراختصاص دهند. دکتر هاوارد هیل[2] از کمبریج، ایالت آیوا؛ رییس پیشین شورای ملی پرورش دهندگان خوک، دامپزشک که خود پرورش دهنده ی خوک نیز می باشد در جمع کمیته فرعی کشاورزی مجلس نمایندگان چنین بیان کرد: ” بهبود و ارتقای آمادگی برای رخداد تب برفکی با توسعه بانک واکسن مناسب بایستی یک اولویت محسوب شود”. بنابر اعلام وزارت کشاورزی آمریکا، هدف از این درخواست کسب اطلاع از این موضوع است که آیا سازندگان واکسن توان تأمین انواع واکسن مورد نیاز در مقادیر و جدول زمانی مورد نظر را دارند. این اطلاعات با کمک بخش خدمات بازرسی بهداشت گیاهان و حیوانات [3] و باهدف تصمیم گیری برای نحوه افزایش آمادگی برای مقابله با تب برفکی تأمین می شود.

The agency also will use the information to determine future budget needs to enhance the vaccine stockpile. U.S. law prohibits live FMD virus from being on the U.S. mainland, so APHIS currently contracts with foreign vaccine production companies to produce finished vaccine from the antigen stored at Plum Island Animal Disease Center, off the coast of Long Island, N.Y. But only a limited number of FMD strains are covered by the antigen stored at Plum Island, and under current production contracts, only 2.5 million doses of vaccine could be produced within three weeks of an outbreak. FMD crisis drills show an estimated 10 million doses would be need in the first three weeks, with a possible 40 million additional doses.

 

این نهاد اطلاعات را برای تعیین بودجه مورد نیاز افزایش ذخیره واکسن به کار خواهدبرد. قوانین ایالات متحده وجود ویروس زنده در خاک آمریکا را منع کرده، به نحوی که بخش خدمات بازرسی بهداشت گیاهان و حیوانات اخیراً با  شرکت های تولیدکننده واکسن قراردادهایی را در مرکز بیماریهای پلام آیلند تنظیم کرده است، تا 2 و نیم میلیون دز واکسن ظرف سه هفته از شروع رخداد تولید کند. محاسبات و برآوردها برای تب برفکی نشان از نیاز تخمینی 10 میلیون دز در سه هفته اول دارد که تا 40 میلیون نیز نیاز به افزایش دارد.

[1] – NPPC; The National Pork Producers Council

[2] – Howard Hill

[3] – Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.