14 هزار تُن گوشت سفید سالانه در نطنز تولید می شود

Print pagePDF pageEmail page

مسئول امور دام جهاد کشاورزی نطنز گفت: سالانه 14 هزار تُن گوشت سفید در این شهرستان تولید می شود.
ITPNews.com

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.