صادرات 300هزارتن تخم مرغ ومرغ در دوسال گذشته ازکشور

Print pagePDF pageEmail page

معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی درجلسه شورای هماهنگی بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری از صادرات 300 هزارتن تخم مرغ و مرغ در دو سال گذشته…
ITPNews.com

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL