قیمت هرکیلو مرغ 73 هزار ریال شد/ رشد 5 تا 7 هزار ریالی

Print pagePDF pageEmail page

قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ به 73 هزار ریال رسید که نسبت به زمان مشابه ماه گذشته بین پنج تا هفت هزار ریال رشد داشته است.
ITPNews.com

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL