توکلی به نمایندگان مجلس: به وزیر بهداشت رأی ندهید / نامه سرگشاده دیناروند خطاب به توکلی

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر احمد توکلی» در نامه‌ای به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: به کسانی که گرفتار تعارض منافع هستند رأی ندهند و مصداق بارز آن را وزیر بهداشت نامید …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.