دوره تخصصی آموزش و تعلیم “امدادگر اورژانس” برای کارمندان دامپزشکی

Print pagePDF pageEmail page

 

 

 

 

 

با همکاری مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان و معاونت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و در تکمیل دوره کمک های اولیه[1] ویژه کارمندان دولت، دوره تخصصی آموزش و تعلیم  امدادگر اورژانس[2] برای کارمندان دامپزشکی استان آغاز شد.

  • نظر به اهمیت و ضرورت حفظ سلامت و تندرستی کارمندان دولت و با توجه به تأثیر این مهم در کیفیت کار و بهره وری هرچه بیشتر ایشان در فضای کار، جامعه و حتی خانواده، از یک سو، و عضویت اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی در کارگروه سلامت از سوی دیگر، در اقدامی پیشگیرانه، و بعد از پیگیریهای مجدانه و جلب همکاری مدیریت محترم حوادث و فوریتهای پزشکی استان، با هدف آشنایی کارمندان دامپزشکی استان با سرفصل های عملی  ” کمکهای اولیه” نخستین جلسه از دوره تخصصی این حوزه، در اداره کل دامپزشکی استان برگزار گردید.

 

 

 

 

 

ب) اهداف

  1. حرکت به سوی اجرای آموزش های لازم با هدف حفظ سلامت و تندرستی کارمندان و نحوه برخورد با حوادث غیرقابل پیش بینی،
  2. تقویت توان پرسنلی در اقدام به موقع، صحیح و دقیق و مداخلات ضروری در نجات بیمار یا مصدوم تا رسیدن اولین اکیپ اورژانس به محل،
  3. ترویج و تبیین لزوم آشنایی با اصول کمکهای اولیه و اقدامات موثر به عنوان ضرورتی ملی

 

 

 

 

 

 

       در دوره مذکور که با حضور استاد شاره؛ مدرس متبحر مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی مشهد در سالن اجتماعات اداره کل برگزار شد، قریب 27 نفر از همکاران ستادی شرکت و از آموزه ها و تجارب ایشان استفاده کردند.

 

 

 

 

 

 

[1] – First Aids 

[2] – First Responder

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.