استفاده و به کارگیری نیروهای جوان و همچنین بانوان در دستور کار سازمان دامپزشکی قرار دارد/ بهره‌وری در تولید، از اساس و اهم کار دامپزشکی است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علیرضا رفیعی‌پور» افزود: اخلاق‌محوری، کارمندمحوری و خانواده‌محوری از اساس کاری در خانواده بزرگ دامپزشکی در کشور است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL