تعداد موارد حیوان‌گزیدگی در کشور در سال گذشته ۱۶۸ هزار نفر بوده است/ آمار بالای حیوان‌گزیدگی در شهرضا

Print pagePDF pageEmail page

ادامه مطلب در دامپزشکی؛ جهان بدون هاری

صفحه اصلی استان خراسان رضوی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL