راز پویایی فضای کسب و کار دامپزشکی در کشورهای توسعه یافته، با نیم‌نگاهی به این حوزه در ایران – دکتر حسین یاوری

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
امروز بهبود فضای کسب و کار و رفع نگرانی آینده شغلی خیل فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، دغدغه و خواسته عمومی کشور شده که صنف دامپزشکی نیز از این قاعده مستثنی نیست …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL