نامه سرگشاده «دکتر محمدحسن گلپایگانی» در پاسخ به اظهارات توهین‌آمیز اخیر رئیس انجمن کشتارگاه‌های دام کشور

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
در بخشی از این نامه آمده است: چرا وقتی صحبت از نظارت می‌شود، چهره‌هامان برافروخته می‌شود؟ چرا زمانی که صحبت از پرداخت‌های شفاف می‌شود، چهره‌مان برافروخته است؟
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL