هیچ مشکل و نگرانی بابت سلامت ماهی تیلاپیا وجود ندارد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علیرضا رفیعی‌پور» افزود: هر محصولی اجازه ورود به کشور را از دستگاه متبوع دامپزشکی دریافت کند، بهداشتی، سالم و با کیفیت است و جای هیچ‌گونه نگرانی ندارد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL