شکار پرندگان وحشی به دلیل شیوع آنفلوانزی فوق حاد پرندگان در استان تهران ممنوع است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه مطلب در دامپزشکی ایران و جهان

صفحه اصلی استان خراسان رضوی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL