توضیحات دکتر گویا درباره نوع جدید آنفلوانزای پرندگان نگران نباشید اما احتیاط کنید

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

صفحه اصلی استان خراسان رضوی
دامپزشکی و خانواده

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL