اجرای برنامه ویژه کنترل آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان در ۳۱ استان کشور/ تقسیم کشور به ۴ منطقه با ۴ برنامه خاص

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علی‌صفر ماکنعلی» افزود: واکسیناسیون در ۷ استان کشور به صورت هدفمند و حداکثر 3 ساله است تا بتوانیم نسبت به پاک‌سازی کانون‌ها اقدام کنیم …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL