ویروس جدید از نوع H5N6 بوده و بین انسان و پرندگان مشترک است، از این‌رو ما تدابیر سخت‌گیرانه‌ای در نظر گرفته‌ایم

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Positive SSL