زمان لازم برای تولید سوسیس و کالباس حداقل ۷ تا ۸ ساعت است/ تولید فرآورده‌های گوشتی در حضور مشتری عوام‌فریبی است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.