نقد و بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه – دکتر محسن مشکوة

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
این پیش نویس که با مشارکت سازمان دامپزشکی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، پس از بررسی در کمیسیون های مرتبط به تصویب هیات وزیران خواهد رسید …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.