WORLD RABIES DAY 28th of September بزرگداشت روز جهانی هاری ششم مهر ماه

Print pagePDF pageEmail page

ضمن بزرگداشت روز جهانی هاری مجموعه کاملی از ترجمه پیام های یاد شده که توسط دکتر علی #اوجاقی انجام و در روز 28 سپتامبر 2018 مصادف با #6 مهرماه 1397 به زبان #پارسی بر روی بخش اختصاصی وبسایت اقدام جهانی برای کنترل هاری بارگذاری شده است، در اختیار قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن مترجم:

آنچه در زیر مطالعه خواهید کرد؛ نکاتی برگرفته از مجموعه “پیام های هاری برای رادیوی همگانی” می باشد که با هدف انتشار جهانی، توسط دکتر ماریپی دیاز[1] از “اتحاد جهانی برای مهار هاری”[2]، براساس نسخه اصلی منتشرشده توسط بخش اپیدمیولوژی، خدمات دامپزشکی و واحد توسعه روستایی و کشاورزی کائو-زولو، آفریقای جنوبی و به مناسبت روز جهانی هاری موردبازبینی قرارگرفته است.

متن پارسی در فایل زیر تقدیم می شود:

radio-scripts-2018-FA-97.07.06

 

کلید واژه: دکتر علی #اوجاقی #هاری #روز جهانی #پیام رادیویی #خراسان رضوی #دام پزشک

key words: #rabies #GARC #Ojaghi Ali #veterinary

No Responses

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.