هشیاری برای مقابله با بروز مجدد و فرضی بیماری طاعون گاوی Launch of the OIE Rinderpest Challenge

Print pagePDF pageEmail page

همکار گرامی، جناب آقای/سرکار خانم

به پیوست تارنمای شرکت در اقدامی تازه توسط سازمان جهانی بهداشت دام OIE با هدف هشیار کردن همه اقشار دامپزشکی برای مقابله هرچه بهتر با بروز مجدد و فرضی بیماری طاعون گاوی جهت بهره برداری  ارسال می شود.

http://www.oie.int/en/for-the-media/press-releases/detail/article/launch-of-the-oie-rinderpest-challenge/

آنطور که در صفحه معرفی شده خواهید دید، این فعالیت آنلاین از طریق کامپیوتر، تلفن همراه و با استفاده از آپلیکشین در نظر گرفته شده به این منظور، و تنها با ایجاد یک حساب کاربری  به شرح زیر انجام شدنی است:

1- وارد بازی شدن با :

2- ایجاد حساب کاربری با ارایه یک ادرس پست الکترونیک(email) و کلمه عبور برای خود

3- انتخاب کشور و زمینه کاری خود( آزمایشگاه، دامپزشک بالینی و …)

4- پذیرفتن قواعد و مقررات این سرگرمی

#oie #ojaghia #rinderpest #2018 #game

کلید واژه: #طاعون گاوی #بهداشت #سرگرمی #تشخیص #اوجاقی

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.