به علت بهادار بودن واکسن تب برفکی، متاسفانه با همکاری کم دامداران و روستائیان با اکیپ‌های واکسیناسیون روبرو هستیم

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در

حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.