واکسن آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان تولید داخل طی ۵ تا ۶ ماه آینده وارد بازار می‌شود

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علیرضا اکبرشاهی» درباره وضعیت تولید واکسن داخلی اظهار کرد: با وجود آنکه کارهای اولیه تهیه بذر در کشور انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که ظرف 5 تا 6 ماه آینده واکسن تولید داخل به بازار عرضه شود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.