سازمان نظام دامپزشکی از پیگیری حقوقی اظهارات توهین‌آمیز «محمدصادق کوشکی» خبر داد (+پی‌نوشت حکیم مهر)

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
در حالی‌که نزدیک به یک سال از انتصاب مدیرعامل محترم شرکت شهر سالم شهرداری تهران می‌گذرد و مدیریت موفقی را نیز پشت سر گذاشته‌اند، آقای کوشکی تنها با اهداف سیاسی اصطلاحاً به نبش قبر موضوع پرداخته‌اند، و چه دیواری کوتاه‌تر از دامپزشکان!
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.