نامه اعتراضی صدها تن از اعضای خانواده دامپزشکی به رئیس مجلس: پذیرش بی‌رویه دانشجوی دامپزشکی را متوقف کنید!

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
صدها تن از اعضای خانواده دامپزشکی کشور با ارسال سه نامه جداگانه به رئیس مجلس، خواستار جلوگیری از پذیرش بی‌رویه دانشجوی دامپزشکی در دانشگاه‌های کشور، بخصوص در دانشگاه آزاد اسلامی شدند …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.