تحلیلی بر چرایی مسکوت ماندن دنباله‌دار تعرفه‌های دامپزشکی – دکتر حسین یاوری

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
چطور ممکن است بروز رسانی تعرفه‌ها در پزشکی، برخلاف دامپزشکی، یک مسئله‌ی کوچک و کم‌اهمیت تلقی شود و به صورت خودکار همانند تمام افزایش حقوق‌های اول سال با شاخص یا معیار تورم بروز رسانی شود؟
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.