دستورالعمل صدور پروانه مراکز درمانی، کلینیک‌ها، بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های دامپزشکی طی هفته‌های آتی ابلاغ خواهد شد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر قاسم رضاییان‌زاده» افزود: معتقدم باید حجم آزمایشات در مرکز تشخیص، کاهش پیدا کرده و حتی به صفر برسد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.