واردات گاو زنده از برزیل به سیستان و بلوچستان کلید خورد

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علیرضا رفیعی‌پور» افزود: بر اساس این برنامه، سالانه حدود ۶۴۸ هزار رأس دام زنده می‌تواند در کشتارگاه‌های سیستان و بلوچستان کشتار شوند که این امر انقلاب صنعتی را در منطقه به همراه دارد …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.