برنامه جدید سازمان دامپزشکی کشور: واردات گاو زنده از برزیل، کشتار در سیستان و بلوچستان، مصرف گوشت در داخل و صادرات گوشت مازاد به سایر کشورها

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
«دکتر علی‌صفر ماکنعلی» اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال نخست، ۱۰۰ هزار رأس گاو زنده از برزیل وارد سیستان و بلوچستان می‌شود …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.