باید بپذیریم که پذیرش ۵ هزار دانشجو در رشته دکتری دامپزشکی خلاف قانون است

Print pagePDF pageEmail page

ادامه در
تردیدی نیست که پذیرش دانشجویان دوره‌های دکترای دامپزشکی در کشور و بویژه در دانشگاه آزاد اسلامی در سال‌های اخیر، بویژه در سال تحصیلی جاری، بسیار بالاتر از نیاز بوده است …
حکیم مهر

Leave a Reply

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.